ПРОДАЖБА

194 Листа
Број на соби: 4 Станбена површина: 90 m²
168.000
Број на соби: 3 Станбена површина: 68 m²
54.000,00
Број на соби: 3 Станбена површина: 80 m²
92.000,00
Број на соби: 7 Станбена површина: 300 m²
260.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 63 m²
63.000,00
Број на соби: 3 Станбена површина: 84 m²
100.000,00