ПРОДАЖБА

191 Листа
Број на соби: 7 Станбена површина: 300 m²
260.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 63 m²
63.000,00
Број на соби: 3 Станбена површина: 84 m²
100.000,00
Број на соби: 2
64.000,00
Број на соби: 3 Станбена површина: 91 m²
90.000,00
Број на соби: 3 Станбена површина: 48 m²
48.900