ПРОДАЖБА

191 Листа
Број на соби: 4 Станбена површина: 135 m²
1.250
Број на соби: 3 Станбена површина: 70 m²
230
Број на соби: 3 Станбена површина: 75 m²
62.000
Број на соби: 4 Станбена површина: 90 m²
168.000
Број на соби: 3 Станбена површина: 68 m²
54.000,00
Број на соби: 3 Станбена површина: 80 m²
92.000,00