Листа на недвижности

535 Листа
Број на соби: 2 Станбена површина: 50 m²
61.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 54 m²
150
Број на соби: 3 Станбена површина: 70 m²
400
Број на соби: 3 Станбена површина: 65 m²
300 / Месечно
Број на соби: 2 Станбена површина: 52 m²
250
Број на соби: 2 Станбена површина: 45 m²
250
Број на соби: 3 Станбена површина: 63 m²
66.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 48 m²
250 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 105 m²
350 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 70 m²
65.000
Број на соби: 3 Бањи: 2 Станбена површина: 75 m²
450 / Месечно
Број на соби: 1 Станбена површина: 30 m²
130 / Месечно
Број на соби: 4 Станбена површина: 144 m²
Цена на барање
Број на соби: 3 Станбена површина: 54 m²
250 / Месечно
Број на соби: 6 Станбена површина: 145 m²
Цена на барање
Број на соби: 4 Бањи: 2 Станбена површина: 103 m²
Цена на барање
Број на соби: 5 Станбена површина: 100 m²
100.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 52 m²
62.000
Цена на барање
Број на соби: 2 Станбена површина: 61 m²
83.000