Листа на недвижности

530 Листа
Број на соби: 3 Станбена површина: 70 m²
65.000
Број на соби: 3 Бањи: 2 Станбена површина: 75 m²
450 / Месечно
Број на соби: 1 Станбена површина: 30 m²
130 / Месечно
Број на соби: 4 Станбена површина: 144 m²
Цена на барање
Број на соби: 3 Станбена површина: 54 m²
250 / Месечно
Број на соби: 6 Станбена површина: 145 m²
Цена на барање
Број на соби: 4 Бањи: 2 Станбена површина: 103 m²
Цена на барање
Број на соби: 5 Станбена површина: 100 m²
100.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 52 m²
62.000
Цена на барање
Број на соби: 2 Станбена површина: 61 m²
83.000
Број на соби: 3
98.000
Број на соби: 4 Станбена површина: 120 m²
1.000 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 85 m²
500 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 72 m²
300 / Месечно
Број на соби: 2 Станбена површина: 52 m²
250 / Месечно
Број на соби: 2 Станбена површина: 48 m²
250 / Месечно
Цена на барање
Цена на барање
Број на соби: 3 Станбена површина: 64 m²
250 / Месечно