Листа на недвижности

490 Листа
Број на соби: 3 Станбена површина: 75 m²
400 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 105 m²
400 / Месечно
Број на соби: 2 Станбена површина: 54 m²
300 / Месечно
За продажба
Број на соби: 3 Станбена површина: 68 m²
46.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 54 m²
250 / Месечно
Број на соби: 2 Станбена површина: 40 m²
250 / Месечно
Број на соби: 2 Станбена површина: 40 m²
200 / Месечно
Цена на барање
Број на соби: 2 Станбена површина: 52 m²
150
Број на соби: 5 Станбена површина: 360 m²
200.000
Станбена површина: 38 m²
Цена на барање
Број на соби: 3 Станбена површина: 72 m²
450
Број на соби: 3 Станбена површина: 87 m²
870 / Месечно
Број на соби: 2 Станбена површина: 74 m²
550 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 67 m²
70.350,00
Број на соби: 3 Станбена површина: 70 m²
350 / Месечно
Број на соби: 6 Станбена површина: 280 m²
1.200 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 60 m²
250 / Месечно