Станови во изградба

16 Листа
Број на соби: 3 Станбена површина: 69 m²

Агенција Сонце продава стан во Капиштец на ударна локација во близина на факултетите на самиот почеток на ул Водњанска. Станот е во градба готов ќе бибе Декември .Становите се со површина од 60м2 на високо приземје со двор , со две спални ,еден гостински тоалет и едно купатило .Високо приземје со двор 68м2 со 3 спални еденгостински тоалет и едно купатило.
Цена 1150 евра со вклучен данок

Број на соби: 3 Станбена површина: 69 m²

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 24м2 до 58м2 на трети и четврти кат.На 3 кат имаме следни квадратури за продазба:
1. Стан бр.13 = 24м2
2. Стан бр.16 = 30м2
3. Стан бр.18 = 45м2
4. Стан бр.19 = 29.5м2
5. Стан бр.20 = 24м2
На 4 кат имаме следни квадратури:
1.Стан бр.21=24.7м2 +галерија(второ ниво)28м2
2.Стан бр.22=29м2+галерија 28.4м2
3.Стан бр.23=45м2
4.Стан бр.24=30м2
5.Стан бр.25=30м2
6.Стан бр.26=45м2
Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, во близина на Диор студио позади Охритска Банка. 950еур/м2+5%данок.

ПОВЕЌЕ

 

цена на продажба 950 евра +5% данок.

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 28м2 до 58м2. Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, позади полициската станица, во близина на Диор студио и Боними ресторан

цена на продажба 950 евра +5% данок.

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 28м2 до 58м2. Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, позади полициската станица, во близина на Диор студио и Боними ресторан

цена на продажба 950 евра +5% данок.

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 28м2 до 58м2. Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, позади полициската станица, во близина на Диор студио и Боними ресторан

цена на продажба 950 евра +5% данок..

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 28м2 до 58м2. Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, позади полициската станица, во близина на Диор студио и Боними ресторан

цена на продажба 950 евра +5% данок
( во овој станов се вклучени и просториите на галериите кои ке се продаваат по 500 евра квадрат).

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 28м2 до 58м2. Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, позади полициската станица, во близина на Диор студио и Боними ресторан

цена на продажба 950 евра +5% данок.
( во овој станов се вклучени и просториите на галериите кои ке се продаваат по 500 евра квадрат).

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 28м2 до 58м2. Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, позади полициската станица, во близина на Диор студио и Боними ресторан

цена на продажба 950 евра +5% данок
( во овој станов се вклучени и просториите на галериите кои ке се продаваат по 500 евра квадрат).

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 28м2 до 58м2. Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, позади полициската станица, во близина на Диор студио и Боними ресторан

цена на продажба 950 евра +5% данок
( во овој станов се вклучени и просториите на галериите кои ке се продаваат по 500 евра квадрат).

Се продаваат нови станови доградба на стара зграда ,на ударна локација во Автокоманда со квадратури од 28м2 до 58м2. Становите ќе бидат готови Јануарy 2017год со можност за плаќање на рати до клуч на рака.Се наоѓаат спроти Факултетот за ветеринарна медицина, позади полициската станица, во близина на Диор студио и Боними ресторан