ПРОДАЖБА

214 Листа
Број на соби: 2 Станбена површина: 50 m²
61.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 54 m²
150
Број на соби: 3 Станбена површина: 63 m²
66.000
Број на соби: 3 Станбена површина: 70 m²
65.000
Број на соби: 4 Станбена површина: 144 m²
Цена на барање
Број на соби: 6 Станбена површина: 145 m²
Цена на барање