ПРОДАЖБА

211 Листа
Број на соби: 3 Станбена површина: 70 m²
65.000
Број на соби: 4 Станбена површина: 144 m²
Цена на барање
Број на соби: 6 Станбена површина: 145 m²
Цена на барање
Број на соби: 4 Бањи: 2 Станбена површина: 103 m²
Цена на барање
Број на соби: 5 Станбена површина: 100 m²
100.000
Број на соби: 2 Станбена површина: 52 m²
62.000