ИЗНАЈМУВАЊЕ

321 Листа
Број на соби: 3 Станбена површина: 70 m²
400
Број на соби: 3 Станбена површина: 65 m²
300 / Месечно
Број на соби: 2 Станбена површина: 52 m²
250
Број на соби: 2 Станбена површина: 45 m²
250
Број на соби: 2 Станбена површина: 48 m²
250 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 105 m²
350 / Месечно