ИЗНАЈМУВАЊЕ

321 Листа
Број на соби: 3 Бањи: 2 Станбена површина: 75 m²
450 / Месечно
Број на соби: 1 Станбена површина: 30 m²
130 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 54 m²
250 / Месечно
Број на соби: 4 Станбена површина: 120 m²
1.000 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 85 m²
500 / Месечно
Број на соби: 3 Станбена површина: 72 m²
300 / Месечно